Online kurzy pre profesionálny rozvoj vo vysokoškolskom vzdelávaní

Assessment in Higer Education
Erasmus University Rotterdam
6-týždňový kurz zdarma

Ak sa chcete viac dozvedieť o hodnotení, tento kurz určite odporúčame. Pomôže vám  prepracovať hodnotenie vašich kurzov tak, aby študenti dostávali kvalitnú, objektívnu a individualizovanú spätnú väzbu pri rešpekte ku vašim kapacitám. Kurz začína konceptom hodnotenia vo vysokoškolskom vzdelávaní, vysvetľuje jeho ciele a rôzne metódy. Prepája hodnotenie so vzdelávacími cieľmi. Mimoriadne užitočný je tretí modul, v ktorom sú vysvetlené tri typy hodnotiacich rubrík (matíc) a uvedené praktické príklady ich využitia. Pokiaľ ich v hodnotení vašich predmetov ešte nepoužívate, určite vrele odporúčame! Štvrtý týždeň sa venuje konštrukcii rôznych typov hodnotenia (testové otázky, otvorené otázky, hodnotenie práce v skupinách a pod.). V piatom týždni poznatky aplikujete cez praktické zadania. Kurz obsahuje videá, rozhovory s pedagógmi aj študentmi o ich preferovaných formách hodnotenia v rôznych vedných disciplínach.

Dozvedi eť sa viac

Higher Education Teaching Certificate, Derek Bok Center for Teaching and Learning Harvard

8 týždňov, cena je cca 2200 Eur

 Tento certifikovaný kurz sumarizuje najnovšie prístupy ku vysokoškolskej pedagogike univerzálne pre všetky akademické disciplíny a okrem ponúkaných znalostí ide ďalej, ku podstate učiteľstva. Prinúti vás zamyslieť sa nad tým, kto ste ako učitelia, aká je vaša filozofia, pýta sa nielen na to, aké znalosti chcete študentom dať, ale aj na vaše hodnoty, ašpirácie a misiu. Obsah kurzu zodpovedá cene. Obsahuje veľmi kvalitné vzdelávacie materiály, umožňuje interakciu so spolužiakmi (cez diskusie) aj s učiteľom, ktorý vám dá spätnú väzbu na kľúčové zadania. Kurz je postavený na metóde „learning by doing“, v každom týždni od vás vyžaduje 3-5 krátkych zadaní, cez ktoré aplikujete jednotlivé témy na vzdelávanie vo vašej akademickej disciplíne. Zážitkom je už samotné kurikulum kurzu, detailne rozpracovaný sylabus kurzu na top univerzite, fantasticky premyslená metodika  a neustále zbieranie feedbacku. Ak budete mať možnosť preplatiť kurz z nejakého projektu, určite sú to dobre investované peniaze do vašej kariéry v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

University Teaching, University of Hong Kong

7- týždňový kurz, kurz je spoplatnený 54 Eur za mesiac, cena tak závisí od vašej rýchlosti

Kurz poskytne kvalitný prehľad inovatívnych metód vo vysokoškolskom vzdelávaní, kde sa dozviete napríklad ako prebieha proces učenia sa, ako nadizajnovať vzdelávacie ciele vo vzdelávaní orientovaného na študenta, aké metódy študentov motivujú a aktivizujú, ako si pripraviť kurikulum kurzu a plán hodiny atď. V kurze je množstvo podporných  videí, rozhovorov s pedagógmi aj so študentmi, ktorí reflektujú rôzne aspekty vzdelávacieho procesu. Základný kurz, ktorý sa dá zvládnuť určite za menej ako 7 týždňov a dá vám solídny základ moderného vysokoškolského vzdelávania.

Dozvedieť sa viac Dozvedieť sa viac