PROGRAM

Fotogaléria

Pedagogická ​konferencia a workshopy boli podporené grantmi:
KEGA 053TUKE-4/2021: Holistické vzdelávanie a tréning vysokoškolských učiteľov v odbore ekonómie
KEGA 040TUKE-4/2021: Metóda active learning v inžinierskom vzdelávaní