Yucel Ger

Development Manager, Haaga Helia University of Applied Science

Yucel joined academia in 2008 and has teaching experience in various subjects such as International Business, Human Resource Management and leadership subjects. He is the Development Manager for Aviation Business and Digital Business Innovations in the international program at the Porvoo Campus at the Haaga Helia University of Applied Science. He has been involved in such projects as curriculum development at the campus level and DP planning on various occasions such as DPs in Sales and Marketing, International Business, Aviation Business, and Digital Business Innovations, working as the PM in most of them. Yucel received his PhD from the University of Westminster. In his dissertation, he explored the potential of self-managed project teams to develop collective leadership capacity.

Jana Pócsová

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,
Technická univerzita v Košiciach 

V roku 2009 ukončila tretí stupeň vzdelávania v odbore Teória vyučovania matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Momentálne pôsobí ako docentka na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, kde zabezpečuje výučbu predmetov s matematických obsahom. Odborne sa venuje sa didaktike vysokoškolskej matematiky, predovšetkým modernizácií vyučovacieho procesu na báze active learning a implementácií moderných technológií do procesu. Jej základným učiteľským krédom je: „Učím študentov matematike a vediem ich cestou poznania tohto metajazyka.“

Konferencia je financovaná grantmi: KEGA 053TUKE-4/2021: Holistické vzdelávanie a tréning vysokoškolských učiteľov v odbore ekonómie
KEGA 040TUKE-4/2021: Metóda active learning v inžinierskom vzdelávaní